عباس لسانی از اتهامات کیفرخواست تبرئه اما به هشت سال حبس تعزیری و دو سال در تبعید محکوم شد!

عباس لسانی از اتهامات کیفرخواست تبرئه اما به هشت سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم شد!

شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی، عباس لسانی فعال و زندانی سیاسی سرشناس تورک آذربایجانی را پس از گذشت ماه‌ها بازداشت و برگزاری چهار جلسه دادگاه، از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست تبرئه اما در اقدامی بحث‌برانگیز باستناد اتهام جدید به هشت سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهر یزد محکوم کرد.

اضافه می‌گردد حکم آقای لسانی امروز دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹٨ در زندان اردبیل به ایشان ابلاغ گردیده است.

«تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوانی است که قاضی خدادادی بدون تفهیم این اتهام به آقای لسانی مبادرت به صدور حکم بدوی کرده است. این گروه جدید ، بینام و جدای از آن گروهی است که باتهام ایجاد “تشکیلات گاماج” محاکمه و از آن تبرئه شده است.

“تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام”، “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توإم با شکل‌گیری مجامع” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم” سه عنوانی بوده که دادگاه بدوی در ارتباط با این اتهامات موفق به اثبات و ارائه سند محکم نشده و حکم بر برائت آقای لسانی داده است.

عباس لسانی از پیشروان مبارزه عدم خشونت در ایران از ۲۵ دی ماه سال گذشته درحالی که جهت واخواهی از یک پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز حاضر شده بوده قبل از ترک دادگاه با هماهنگی نیروهای قضایی امنیتی ربوده و تحت بازداشت نیروهای امنیتی اردبیل درآمد.

از آن زمان تاکنون ده‌ها اقدام اعتراضی در لایه‌های مختلف فرهنگی-ورزشی و سیاسی-اجتماعی آذربایجان علیه این بازداشت صورت گرفته است.

عباس لسانی بیش از بیست سال است که به جهت فعایتهای مستمر و مدنی خود دستگیر ، شکنجه ، تبعید و متحمل حبس‌های طولانی مدت شده است

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*