علیرضا فرشی فعال سیاسی تورک از زندان آزاد شد

علیرضا فرشی

علیرضا فرشی فعال سیاسی تورک از زندان آزاد شد .
علریضا فرشی فعال سیاسی آذربایجانی که در روز دوم اسفند سال ۹۳ مصادف با روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بود عصر روز یکشنبه ۳۰ فرودین با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد .
فرشی در دوم اسفند سال گذشته و پس از دو ماه فعالیت در راستای کسب مجوز برای بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در تهران توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت و به بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین منتقل شده بود .
وی در مدت بازداشتش از حق داشتن ملاقات با خانواده محروم و در سی روز آخر بازداشتش نیز از هر گونه تماس تلفنی با بستگانش منع شده بود .
علیرضا فرشی استاد اخراجی دانشگاه بین المللی جلفا و از فعالین سیاسی آذربایجانی است که تاکنون سه بار به خاطر فعالیت هایش در راستای زبان تورکی بازداشت شده است .

Leave your comment