رویدادها

حضور انجمن “اهراز” در نشست هماهنگی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل

۲۰ خرداد ۱۳۹۴

روزهای نهم تا یازدهم ژوئن نشست هماهنگی برای جلسه آتی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل که مربوط به حقوق کودکان در ایران است، در مقر سازمان ملل در ژنو سوییس در حال برگزاری است. نشست […]