رویدادها

گزارش دستگیری فعالان مدنی آذربایجانی در آستانه روز جهانی زبان مادری

۸ اسفند ۱۳۹۳

گزارش دستگیری فعالان مدنی آذربایجانی در آستانه روز جهانی زبان مادری برای چندمین سال متوالی مردم ترک آذربایجان ایران در روز جهانی زبان مادری سرکوب شدند. براساس پیام خانم ایرینا بوکوا ، مدیر کل بونسکو […]