Email: info@ahraz.org 00 47 954 14 352

سخنرانی خانم عذرا آذری در سازمان ملل پیرامون محرومیت از تحصیل زنان , مارس ۲۰۱۴

سخنرانی خانم عذرا آذری در سازمان ملل پیرامون محرومیت از تحصیل زنان , مارس 2014

عفو بینالملل ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ – ۵ بهمن ۱۳۹۷ ۲۰۱۸ سال شرم برای حکومت ایران با دستگیری بیش از ۷۰۰۰ نفر

عفو بینالملل 24 ژانویه 2019 – 5 بهمن 1397 2018 سال شرم برای حکومت ایران با دستگیری بیش از 7000 نفر

گزارشی از وضعیت «مرتضی مرادپور»؛ در آستانه‌ی پنجاه و دومین روز اعتصاب غذا و در پی اعلان تحصن خانواده مقابل دادگستری تبریز:

گزارشی از وضعیت «مرتضی مرادپور»؛ در آستانه‌ی پنجاه و دومین روز اعتصاب غذا و در پی اعلان تحصن خانواده مقابل...

بازخواست دولت ایران در مورد حقوق کودکان غیر فارس از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل خواستار پاسخ گویی دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با وضعیت کودکان ملیتهای غیر فارس...

حضور انجمن “اهراز” در نشست هماهنگی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل

روزهای نهم تا یازدهم ژوئن نشست هماهنگی برای جلسه آتی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل که مربوط به حقوق کودکان...

علیرضا فرشی

علیرضا فرشی فعال سیاسی تورک از زندان آزاد شد

علیرضا فرشی فعال سیاسی تورک از زندان آزاد شد . علریضا فرشی فعال سیاسی آذربایجانی که در روز دوم اسفند...

گزارش دستگیری فعالان مدنی آذربایجانی در آستانه روز جهانی زبان مادری

گزارش دستگیری فعالان مدنی آذربایجانی در آستانه روز جهانی زبان مادری برای چندمین سال متوالی مردم ترک آذربایجان ایران در...

مصاحبه خانم ترکمن گمچی عضو انجمن حقوق بشر آهراز و خانم شیوا دادش زاده همسر علی رضایی با رادیو فردا

مصاحبه خانم ترکمن گمچی عضو انجمن حقوق بشر آهراز و خانم شیوا دادش زاده همسر علی رضایی با رادیو فردا...