رویدادها

حضور انجمن “اهراز” در نشست هماهنگی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل

10 ژوئن 2015

روزهای نهم تا یازدهم ژوئن نشست هماهنگی برای جلسه آتی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل که مربوط به حقوق کودکان در ایران است، در مقر سازمان ملل در ژنو سوییس در حال برگزاری است. نشست […]