رویدادها

گزارش دستگیری فعالان مدنی آذربایجانی در آستانه روز جهانی زبان مادری

27 فوریه 2015

گزارش دستگیری فعالان مدنی آذربایجانی در آستانه روز جهانی زبان مادری برای چندمین سال متوالی مردم ترک آذربایجان ایران در روز جهانی زبان مادری سرکوب شدند. براساس پیام خانم ایرینا بوکوا ، مدیر کل بونسکو […]