مقالات

عذرا آذری: بی سوادی و فقر دو عامل کلیدی در تداوم نقض حقوق زنان

15 مارس 2015

فرودستان و یا هویت فرودستی عنوانی است که فیلسوف هندی خانم گایاتری اسپیواک برای هویت های مختلفی که مورد تبعیض قرار می گیرند، انتخاب می کند. یک فرد ممکن است به دلیل هویت جنسی، هویت […]