مقالات

آیا رویکرد دولت روحانی به مطالبات آذربایجان پوپولیستی است؟

20 ژانویه 2015

دومان رادمهر وعده های انتخاباتی حسن روحانی به مردم آذربایجان نشان داد که حداقل او صدای اعتراض آنها را شنیده است. وعده هایی که رای نسبتا بالای استانهای ترک نشین به رئیس دولت یازدهم را […]